Varovanje podatkov

junij 07, 2016

SPLOŠNO

Lastnih spletne strani indoorpaintball.si je podjetje INPA d.o.o., Volfova ulica 21, 1230 Domžale (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov oz. ponudnik). INPA d.o.o. spoštuje zaupnost zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov tega spletnega mesta, zato njihove podatke skrbno varuje, tudi pred vdorom tretjih oseb, kar uporabnikom zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom.

Upravljavec zagotavlja, da bodo vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate:

pravico do dostopa do podatkov,
pravico do popravka,
pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
pravico do omejitve obdelave,
pravico do ugovora
ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Posredovane osebne podatke uporabljamo za namene obveščanja o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih upravljavca. Podatke za ta namen obdelujemo do preklica privoljenja.

Podatke o nakupih in posredovane osebne podatke uporabljamo za namene obveščanja o ugodnostih in pošiljanja prilagojenih ponudb preko e-pošte, telefonskih klicev in prilagajanja spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords …) z namenom predstavitve vseh naših storitev in dodatne ponudbe. V okviru priprave prilagojene ponudbe se izvaja segmentacija na podlagi zgoraj opredeljenih podatkov, podatkov o obiskanih spletnih straneh upravljalca (če ste se kot posameznik ob obisku spletne strani s tem strinjali) in vaših opravljenih nakupih. Podatke bomo za ta namen obdelovali do vašega preklica privoljenja.

Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljavca na elektronski naslov info@indoorpaintball.si

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.

Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter po tem izbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z določili veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik za potrebe opravljanje storitev zbira, vodi in obdeluje naslednje uporabnikove podatke:

ime in priimek,
naslov lokacije izvedbe storitve oz. ogleda,
naslov elektronske pošte,
kontaktno telefonsko številko,
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v kontaktni obrazec,
IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta,
arhiv komunikacije.
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje na spletni strani ali kako drugače preko e-pošte, telefona ipd., so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Podjetje bo pridobljene podatke varovalo ter preprečevalo njihove kršitve in zlorabo, vse v skladu z veljavno zakonodajo.

Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje in za opravljanje storitev, ki jih podjetje ponuja.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave. Za namene obveščanja uporabnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr. telefon, e-pošta ipd. Uporabnik z osebno privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča ponudnika kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene posreduje zbrane osebne podatke pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu ponudnika in za njegov račun. Podatki stranke se posredujejo tretjim osebam le v primeru, da so potrebni za izvedbo storitve (podizvajalci). V tem primeru se stranko v naprej obvesti, kdo se bo pridružil izvedbi in se posreduje podatke podizvajalca.

Ponudnik se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam (ki ne sodelujejo v postopku izvedbe naročila in obdelave plačila), razen, kolikor je to dolžan v skladu z veljavno zakonodajo, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Uporabnik z označitvijo praznega polja potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika. Preklic lahko pošlje po e-pošti na elektronski naslov info@indoorpaintball.si, po pošti na naslov ponudnika ali z uporabo posebnega kontaktnega obrazca na strani. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil. Vsakršne spremembe njegovih podatkov lahko uporabnik ponudniku pošlje po e-pošti na elektronski naslov info@indoorpaintball.si ali jih sporoči na telefonsko številko 041 567 807. Pri vsakokratnem dostopu do spletne strani podjetja se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) samodejno beležijo. Te informacije ponudnik uporablja za merjenje priljubljenosti svoje spletne strani in izboljševanje kakovosti vsebin in uporabnosti.

Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov hranil samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo, vse v skladu z veljavno zakonodajo

KONTAKTNI OBRAZEC

Pri oddaji povpraševanja preko kontaktnega obrazca ali pri kontaktiranju ponudnika direktno na e-mail info@indoorpaintball.si, se vaš e-mail in drugi podatki, ki ste jih vnesli v sporočilu, hranijo za potrebe izvajanja storitev, t.j. pripravo ponudbe, ogled, izvedbo, izdajo računa. Komunikacijo ponudnik hrani za potrebe evidence izvajanja storitev in za lažje sodelovanje v prihodnje, v kolikor bi potrebovali dodatne storitve.
V kolikor želite preveriti podatke, ki jih od vas ponudnik poseduje ali jih želite izbrisati, pišite na info@indoorpaintball.si. To ne vključuje podatkov, ki jih mora ponudnik hraniti v administrativne, pravne ali varnostne namene.

Podatki se hranijo na elektronskem naslovu info@indoorpaintball.si in v bazi spletnega mesta horti-kult.com.

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Ponudnik ima skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine in spletnega mesta. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Share this page

PRESELILI SMO SE!


Obiščite nas na novi lokaciji, kjer imamo še bolj razgiban in še bolj dodelan poligon!


Nahajamo se na: PELECHOVA CESTA 16, RADOMLJE